Oosterschelde-impressie

De Oosterschelde is het grootste zoute getijdengebied van Zeeland. De droogvallende slikken en schorren in de Oosterschelde zijn van levensbelang voor waadvogels, die er bij laag water hun voedsel zoeken. Daarnaast is de Oosterschelde belangrijk als kraamkamer voor jonge vis. Sinds 1990 heeft zich ook een groeiende populatie zeehonden gevestigd op de platen in de monding. Een ander zeezoogdier, de bruinvis, wordt ook regelmatig gesignaleerd.

Terug naar overzicht